Historisk arkiv

Møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) 23.februar

Forsiktig optimisme for Israel og Palestina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Selv om palestinerne står overfor store utfordringer,  er jeg forsiktig optimist etter dagens møte. Mens situasjonen i fjor var fastlåst mellom palestinske og israelske myndigheter, er det nå en mer produktiv dialog. De samarbeider om helse, sikkerhet og økonomisk utvikling i Palestina. Samtidig er det langt fram til en politisk løsning på konflikten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren ledet i dag et videomøte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). EUs høyrepresentant Josep Borrell var med-vert. Den palestinske delegasjonen var ledet av statsminister Mohammad Shtayyeh og finansminister Shukri Bishara. Ekspedisjonssjef Haim Regev holdt Israels innlegg. USAs representant, Deputy Assistant Secretary Hady Amr, uttalte at USA vil gjenoppta støtten til palestinerne og bidra til politiske løsninger som på sikt kan realisere to-statsløsningen.

Samarbeid er avgjørende for å stanse koronapandemien. Det inkluderer utrulling av et vaksinasjonsprogram i hele Palestina av palestinske selvstyremyndigheter med støtte av FN. De første vaksinedosene har ankommet Vestbredden og Gaza. I møtet bekreftet partene at de fortsatt vil samarbeide om vaksiner og andre tiltak for å stanse pandemien. Mange givere uttrykte vilje til å bidra for å sikre vaksiner til palestinere, blant annet gjennom Covax-mekanismen som også Norge støtter.

Den palestinske økonomien ble hardt rammet i 2020. Den israelske og den palestinske økonomien er sammenvevd, og bedre samarbeid mellom partene ventes å gi høyere inntekter til palestinske selvstyremyndigheter og bedre levekårene for palestinerne. Dagens møte kom med en rekke anbefalinger for å stabilisere og styrke den palestinske økonomien.

- Det er behov for å øke giverbidragene til Palestina, som har vært lave de siste årene. Samtidig må de to partene bli enige om hvordan den palestinske økonomien kan styrkes og  inntektene til de palestinske selvstyremyndighetene kan økes, understreker utenriksministeren.  

Den palestinske økonomien vil ikke nå sitt fulle potensiale før det er slutt på okkupasjonen og partene er blitt enige om en fremforhandlet fredsavtale. Det trengs en politisk løsning på konflikten som gir palestinerne frihet og anerkjennelse i en egen stat.

- I møtet oppfordret giverne begge parter til å starte opp forhandlinger og avstå fra ensidige tiltak som hindrer en fredsprosess og undergraver to-statsløsningen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

***

Giverlandsgruppen for Palestina ble etablert i 1993 etter den første Oslo-avtalen, og har som mål å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en forhandlet to-statsløsning. Dette er det eneste internasjonale forumet der begge parter i konflikten drøfter palestinsk statsbygging for to-statsløsningen med internasjonale givere.