Historisk arkiv

Det globale reiserådet forlenges til 1. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Reiserådet gjelder til 1. september.

– I tråd med forskyvningen av trinn fire forlenger vi reiserådet. Det er fortsatt en uoversiktlig situasjon i mange land. Enkelte land har en stigende smittekurve og helsevesenet i flere land sliter. I tillegg gjør andre lands reiserestriksjoner det vanskelig for nordmenn å reise trygt. Andel nordmenn som er vaksinert er også relevant når vi vurderer det globale reiserådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen har besluttet å oppheve det globale reiserådet trinnvis. Fra og med 5. juli ble reiserådet opphevet for EU/EØS, Sveits og Storbritannia. I tillegg ble det gjort unntak fra enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er nå unntatt reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke er reiseråd for landet eller området.

Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet fortsetter Utenriksdepartementet de ukentlige vurderingene av land i EØS/Schengen som er unntatt reiseråd og karanteneplikt. Dersom smittenivået i et land øker over et visst nivå, vil landet igjen kunne bli inkludert i UDs reiseråd.

Utenriksdepartementet vil foreta en ny vurdering av det globale reiserådet i midten av august.