Historisk arkiv

Gratulerer ny Esa-president

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Departementsråd Arne Røksund overtar som president i Eftas overvåkningsorgan Esa 1. januar 2022. – Jeg gratulerer Arne Røksund med utnevnelsen og ønsker lykke til i et viktig verv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Arne Røksund er i dag departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han etterfølger Bente Angell-Hansen som president i Esa.

Eftas overvåkingsorgan Esa skal føre tilsyn med at EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein etterlever EØS-reglene. Kontrollen skal dekke både hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan de senere håndheves av nasjonale og lokale myndigheter. Dette inkluderer regler tilknyttet håndteringen av covid-19.

– Vi har hatt en god dialog med Esa under Bente Angell-Hansens ledelse, og jeg vil gi en særlig takk til det utgående kollegiet for deres bidrag til pandemihåndteringen, sier Eriksen Søreide.

Esa ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EØS/Efta-landene. Sammen med Røksund vil Esas ledelse fra nyttår bestå av Árni Páll Árnason fra Island og Stefan Barriga fra Liechtenstein. Kollegiet fatter sine vedtak med simpelt flertall. For EU-landene er det Europakommisjonen som skal sørge for at EØS-avtalen overholdes. EØS-avtalen pålegger de to overvåkingsorganene å ha et nært samarbeid.

Arne Røksund har vært departementsråd, øverste administrative leder, i Forsvarsdepartementet siden mars 2017. Han har en militær karriere (1984-2011) fram til grad som kontreadmiral og stilling som direktør ved Forsvarets høyskole. Han har vært avdelingssjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, og assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.

Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets stabsskole del 1, og han har Forsvarets russiskkurs og fransk stabsskole. Røksund har også hovedfag og doktorgrad i historie.

Den formelle utnevnelsen av Arne Røksund som medlem av kollegiet og president i Esa skjedde i dag, men han tiltrer vervene først 1. januar 2022.

Mer informasjon