Historisk arkiv

Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i september er klart. Denne måneden blir det blant annet åpen debatt om FNs fredsoperasjoner og overgangsfaser, åpen debatt om klima og sikkerhet, og orientering om prøvestansavtalen (CTBT).

Det er Irland som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i september. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet.

Program

2. september

Konsultasjoner om Syria og kjemiske våpen.

7. september

Orientering med «The Elders».

8. september

Åpen debatt om FNs fredsoperasjoner og overgangsfaser.

9. september

Debatt om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama).

10. september

Orientering og konsultasjoner om Jemen. Orientering og konsultasjoner om sanksjoner og FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).

14. september

Vedtak av mandat for FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil). Orientering og konsultasjoner om Sudan (1591-komiteen og FNs politiske oppdrag i Sudan (Unitams)).

15. september

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss). Orientering og konsultasjoner om den humanitære situasjonen i Syria.

17. september

Vedtak av mandat for FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama). Vedtak av mandat for FNs mekanisme for innsamling av bevis for forbrytelser begått av Isil (Unitad).

23. september

Åpen debatt om klima og sikkerhet.

27. september

Orientering om prøvestansavtalen (CTBT).

28. september

Orientering og konsultasjoner om den politiske situasjonen i Syria.

29. september

Vedtak om videreføring av 2240-resolusjonen om kapasitetsbygging av statlige institusjoner. Orientering og konsultasjoner om Midtøsten (Israel/Palestina).

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her. 

Pressekontakter
Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon +47 91 71 74 59.
New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.