Historisk arkiv

Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 37

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 37, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 13. september
Kl. 15.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit digitalt høgnivåmøte med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) om den humanitære situasjonen i Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 14. - onsdag 15. september
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit møte med dei nordisk-baltiske utanriksministrane (NB8) og Visegrad-gruppa (V4). Stad: Hämeenlinna (Tavastehus), Finland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 16. september
Kl. 11.15 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på digitalt møte med sivilt samfunn om Noregs prioriteringar under FNs 76. generalforsamling.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 18. september - laurdag 25. september
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er i New York for å delta på FNs 76. generalforsamling. Detaljert program vil bli sendt ut i slutten av neste veke. Stad: New York

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ragnhild Håland Simenstad, e-post Ragnhild.Haland.Simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Tysdag 14. september
Kl. 11.30 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Kristelig Gymnasium sin elevaksjon. Stad: Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Torsdag 16. september
Kl. 11.15 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på digitalt møte med sivilt samfunn om Noregs prioriteringar under FNs 76. generalforsamling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 17. september
Kl. 12.30 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har digitalt møte med AI Policy Labs om kunstig intelligens og berekraftig utvikling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Laurdag 18. september
Kl. 10.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Normisjons internasjonale konferanse på Danvik folkehøgskule. Stad: Drammen

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Statssekretær Jens Frølich Holte

Onsdag 15. september
Kl. 12.30: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ei mottaking i samband med Mexicos nasjonaldag. Stad: Mexicos ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 16. september
Kl. 11.15 Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på digitalt møte med sivilt samfunn saman med utanriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein om Noregs prioriteringar under FNs 76. generalforsamling.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02