Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Datainnbruddet i Stortingets e-postsystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Stortinget varslet 10. mars om datainnbrudd i sine e-postsystemer. Innbruddet ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammet vår viktigste demokratiske institusjon. Etter grundig gjennomgang av vår etterretningsinformasjon er det vår vurdering at det svært alvorlige datainnbruddet mot Stortinget ble gjennomført fra Kina. Flere av våre allierte, EU og Microsoft har også bekreftet dette. Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted. Vi forventer at Kina tar saken på ytterste alvor, slik at liknende hendelser ikke skjer igjen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

–  At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om. Vi har i dag innkalt den kinesiske ambassaden og tatt opp saken direkte, sier utenriksministeren.

Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater. Regjeringen vil fortsette arbeidet for å styrke vår nasjonale digitale sikkerhet. Norge vil fortsette det internasjonale samarbeidet for å fremme ansvarlig statlig atferd i det digitale rom.