Historisk arkiv

Norge deler 450.000 vaksiner med lavinntektsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge gir 452.000 doser AstraZeneca-vaksiner gjennom vaksinesamarbeidet Covax. – Vaksinene blir sendt til lavinntektsland med stor mangel på covid-19-vaksiner. Flere land står nå i en tredje smittebølge, og pandemien er på ingen måte over. At rike land nå deler vaksiner er helt avgjørende for å redde liv, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Den norske donasjonen skjer som en del av Team Europe sin plan for deling av covid-19-vaksiner. Også Frankrike og Sverige deler vaksinedoser til Covax nå.

452.000 vaksinedoser fra Norge deles via bistandsarmen av Covax. Vaksinene er en del av et større antall doser flere land nå deler med land som trenger det mest. Dette er svært positivt grunnet forsinkelser i leveranser til Covax fra produsentene. De norske vaksinene vil sendes til Nicaragua, Uganda, og Haiti. 200.000 doser er en tilbakelevering fra Sverige, som lånte vaksiner av Norge tidligere i vår. I tillegg deles 252.000 doser AstraZeneca- vaksiner som Norge ikke skal bruke da disse ikke lenger er en del av det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Norge, i likhet med andre land i Europa, er nå godt i gang med vaksinering og dermed også gjenåpning av samfunnet. Samtidig er situasjonen en helt annen for land i sør. 22 land i Afrika hadde en økning av smittetilfeller med over 20 prosent i midten av juni. Dødstallene fortsetter å stige i 36 land. Det er med dette som bakteppe vi nå deler disse dosene, sier Ulstein.

Vaksinene som nå deles gjennom Covax skulle opprinnelig tas i bruk i Norge. På grunn av sjeldne, men alvorlige bivirkninger besluttet regjeringen 12. mai, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, å ta vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Med den lave smittesituasjonen i Norge veier ikke nytten ved å bruke denne vaksinen opp for risikoen.

AstraZeneca er en vaksine som er godkjent for bruk i Europa og i resten av verden basert på Verdens helseorganisasjons anbefalinger. Det er en effektiv vaksine som er brukt i svært mange land, og det er ansett som viktig å sørge for at dosene kommer til nytte så raskt som mulig der risikoen for alvorlig covid-19-sykdom er vesentlig høyere enn i Norge.

Norge har sammen med europeiske land jobbet for å få plass mekanismer for videreformidling av vaksinedoser til Covax. Dette er nå på plass.

– På sikt skal Norge samlet dele én dose per innbygger, og jeg håper vi kan komme med flere slike positive vaksine-nyheter gjennom sommeren. Mange land har lovet å dele vaksinedoser, men det er først når disse vaksinene settes i armen på helsearbeidere og folk i risikogrupper i lavinntektsland, at vi kan si at lovnadene er innfridd. Vi er glade for at vi nå har kommet dit også fra norsk side, sier Ulstein.

Tidligere denne uken har Norge gjennom EU-samarbeidet allerede gjennomført en donasjon av 182.900 AstraZeneca doser til Kosovo. Disse dosene måtte på grunn av ansvarsforhold og transportløsning benyttes i Europa.

Norsk innsats:

  • Norge har overført 1,9 millioner vaksineopsjoner til bistandsarmen av Covax (Covax AMC). Resultatet er at Covax har fått 1,7 millioner flere vaksiner til fordeling i lavinntektsland.
  • Totalt utgjør Norges internasjonale covid-19-innsats om lag 12 milliarder kroner, inkludert innsats for å avhjelpe de sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien i fattige land.
  • Norge har bidratt med rundt 4,6 milliarder kroner til arbeidet under ACT-Akseleratoren.
  • Det finansielle bidrag på 1,3 milliarder kroner til bistandsdelen av Covax (Covax AMC) forventes å gi mer enn 25 millioner vaksinedoser i lav- og mellominntektsland.
  • Norge legger opp til å donere om lag fem millioner vaksinedoser til det globale arbeidet for å bekjempe covid-19. Dosene vil i hovedsak bli gitt videre i løpet av høsten i år og våren neste år.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no mob.:93 23 18 83