Historisk arkiv

Nye såfrø skal sikre økt matsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi står midt i en matkrise, mens flom, tørke og hetebølger gjør vondt verre verden over. Derfor inngår Norge nå en tiårig avtale med Global Crop Diversity Trust som skal bidra til bedret matsikkerhet og at sårbare småbønder får økt sjanse for gode avlinger selv med mer ekstremvær, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Klimaendringene gir mer flom, tørke og hetebølger.

Dette gjør tilgangen til mat i verden mer usikker, og småbrukere i utviklingsland er aller mest utsatt. Å forbedre de genetiske egenskapene til såfrø slik at de tåler mer ekstremvær, vil bli vesentlig for å øke matsikkerheten. Det er kjernen i programmet BOLD som Norge støtter. Avtalen har en ramme på oppunder en halv milliard norske kroner over ti år.

– At nesten en av ti mennesker i verden gikk sultne i 2020, er fullstendig uakseptabelt. Det er i overkant av 800 millioner mennesker som ikke vet hvor de skal få sitt neste måltid fra. Vi har flere pågående kriser – klima, biomangfold og forurensing. Sammen med pandemien forsterker de matkrisen. Antallet sultne i verden stiger. Vi må snu denne utviklingen, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

– På Madagaskar har ekstremtørke ført til at over en million mennesker står på randen av sult. Vi må bidra til at småbønder er i stand til å håndtere de værsituasjonene de nå står overfor. De som er mest utsatt, er de som rammes hardest, sier Ulstein. 

I forbindelse med FN-toppmøtet om matsystemer har Norge fremmet initiativ om såfrøsikkerhet. Det er viktig at småbønder selv kan velge hvilke frø de skal så. På denne måten settes bondens ønsker først i såfrøsystemet. Dette er viktig for deres rettigheter og for matsikkerhet. Støtten til Global Crop Diversity Trust sees som et ledd i arbeidet med dette norske initiativet. 

Programmet biomangfold for muligheter, levebrød og utvikling (Bold) skal konservere såfrø og videreutvikle frøene. Målet er å fremme genetiske egenskaper som gjør at de står bedre i mot klimaendringer og ikke minst bidra til at småbønder bruker såfrøene slik at de øker sannsynligheten for en sunn og god avling til tross for mer ekstremvær.

Gjennom BOLD vil 15 nasjonale genbanker i utviklingsland få assistanse til å ta vare på sitt biologiske mangfold og slik sikre regional matsikkerhet. Kopier av såfrø vil også bli bevart i Svalbard globale frøhvelv. 

Avtalen inngås og forvaltes av Norad.