Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Endring i reiseråd for India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak.

På grunn av den svært dramatiske smitteøkningen og den vanskelige situasjonen for helsevesenet i landet frarådes alle reiser til India. Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til Nepal, Bangladesh, Pakistan og Irak.

- Situasjonen i India og de andre landene vi innskjerper reiserådet til er svært bekymringsverdig. Av hensyn til den enkeltes sikkerhet, fare for importsmitte til Norge og for ikke å belaste landenes helsevesen ytterligere fraråder vi alle reiser dit, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Utenrikstjenesten har liten eller ingen anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere i disse landene.

Reiserådet kommer i tillegg til det pandemi-relaterte reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 15. mai, og det kan bli forlenget.