Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker innsatsen mot moderne slaveri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Over 40 millioner mennesker er i dag ofre for ulike former for tvangsarbeid eller tvangsekteskap. Nå lanserer regjeringen en ny strategi som skal motarbeide at mennesker blir utsatt for moderne slaveri. - Å holde mennesker i ulike former for slaveri er en krenkelse av menneskerettighetene. I tillegg til konkrete tiltak for å stanse denne formen for uakseptabel utnyttelse må vi alle stemme i det globale koret som krever en slutt på moderne slaveri, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Moderne slaveri er en betegnelse som omfatter menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, de groveste former for barnearbeid og tvangsekteskap. Det anslås at mer enn 40 millioner mennesker er ofre for moderne slaveri i dag. Over 70 prosent av dem er kvinner og jenter. Den nye strategien for å styrke den utviklingspolitiske innsatsen for å bekjempe moderne slaveri skal bidra til en mer helhetlig innsats for å avskaffe denne formen for utnyttelse.

- Kampen mot moderne slaveri må kjempes på mange fronter. Regjeringen prioriterer å styrke innsatsen mot det vi vet øker risikoen for at mennesker blir utnyttet, sier Ulstein.

Det er særlig bekymringsfullt at antallet barn som blir tvunget til å ta farlige og tunge jobber for å hjelpe familien vokser. For første gang på to tiår er det en økning i antall barn som er tvunget ut i barnearbeid. Ved starten av 2020 var det 160 millioner barnearbeidere i verden. Dette er 8,4 millioner flere enn for bare fire år siden. 

- Pandemien har rammet de aller svakeste hardest, og den har rammet på en måte som gjør at barn nå frarøves muligheten til å gå på skole og dermed til å skape grunnlaget for egen fremtid. Med pandemien har risikoen for å havne i moderne slaveri økt. Det er fordi faktorer som virker forebyggende, som utdanning, arbeid og sosiale sikkerhetsnett er fraværende eller svekket, sier Ulstein.

Den nye strategien omhandler ulike tiltak i utviklingssamarbeidet som regjeringen håper vil være et bidrag til slaveri-bekjempelse. Innsatsen vil skje gjennom ulike kanaler, og i tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører med sterk lokal forankring.

- Norsk innsats alene kan ikke avskaffe moderne slaveri. Til det er problemet for omfattende og for komplekst. Regjeringen håper derfor at vår strategi bidrar til å få moderne slaveri høyere på den globale agendaen slik at flere land vil styrke sin innsats på området, sier Ulstein.

Les hele strategien her.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no, mob.: 93 23 18 83