Historisk arkiv

Feil om EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Per-Gunnar Skotåm kommer i sitt innlegg i Avisa Nordland 28. juni med en del påstander om EØS-avtalen som må korrigeres.

Det er ikke riktig at den gamle frihandelsavtalen vår med EU sikret null toll på de varene vi eksporterte. Et eksempel her er hvitfisk hvor EØS-avtalen ga oss betydelige tollettelser. Før EØS-avtalen var det en toll på 12 prosent for torsk, mens sei og hyse hadde 7,5 prosent toll.

Det er heller ingen automatikk i at vi ville kunne ta i bruk den gamle handelsavtalen med EU dersom vi ikke hadde EØS-avtalen. Skal EØS-avtalen erstattes, holder det ikke med én avtale hvis vi skal sikre Norge samme tilgang. EUs indre marked er svært omfattende. For eksempel har Sveits, som ikke er med i EØS, i tillegg til frihandelsavtalen sin fra 1972, 120 bilaterale avtaler på ulike sektorer med EU.

Samtidig er det viktig å huske på at toll er én side av saken, men det viktigste ved EØS-avtalen er at den gir norsk næringsliv både tilgang til, og like konkurransevilkår, i vårt største marked, med 31 land og en halv milliard mennesker. Felles regler og standarder har vel så stor betydning for handel og investeringer som tollsatser. Bedriftene vi møter som operer i markedet i Europa, forteller oss at felles tekniske krav i EU/EØS-området er helt avgjørende for at de kan eksportere sine produkter til Europa. Et produkt som er godkjent av norske myndigheter for salg i Norge er automatisk godkjent for salg i alle 31 EU/EØS-land. Det er svært viktig, ettersom nærmere 80 prosent av vår eksport går til EU.

EØS-avtalen handler dessuten ikke kun om handel. Studenter som vil samle internasjonal erfaring, forskere som vil samarbeide med større miljøer, arbeidstakere som ønsker seg flere muligheter, pensjonister som liker seg i varmere land om vinteren vil alle få mulighetene og betingelsene radikalt endret dersom vi skulle gi opp denne viktige forbindelsen vi har til Europa.

Som arbeidstaker blir rettighetene på en rekke områder også styrket som følge av EØS-regler. For eksempel regler om skriftlig arbeidsavtale. EØS-reglene på arbeidsrettsområdet er i all hovedsak minimumsbestemmelser, som betyr at vi har beholdt det nasjonale handlingsrommet.

Det er riktig at flertallet av Norges befolkning er mot EU-medlemskap, men flertallet er samtidig tilhengere av EØS-avtalen. Det gjelder også de politiske partiene på Stortinget. En meningsmåling viste nylig at oppslutningen om EØS-avtalen har økt med ti prosentpoeng de siste fem årene.

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS-avtalen, er bærebjelken i norsk europapolitikk og det viktigste avtaleverket vi har med våre europeiske partnere. Dette ønsker regjeringen å bevare, og derfor hegner vi om EØS-avtalen.