Historisk arkiv

Regjeringens modell styrker forholdet til Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt skriver i et innlegg i Aftenposten fredag 21. juli at Erna Solbergs modell med egen statsråd med ansvar for Norges forhold til EU ikke tjener norske interesser og at utenriksministeren burde ha dette ansvaret også.

Det er merkelig at noen kan trekke den konklusjon at en egen statsråd for et område bidrar til at det blir mindre fokus på området.

Regjeringen har egen statsråd for EØS- og EU-saker fordi EU er vår viktigste samarbeidspartner, og EØS-avtalen er avgjørende for å ivareta norske interesser. Med egen statsråd har vi hatt flere møter med EUs politiske ledere enn om vi bare hadde hatt utenriksministeren. Den nåværende organiseringen gir EØS-arbeidet økt tyngde i Norge. Vi møter EU oftere på ministernivå. Dette er viktig som Huitfeldt også fremhever, at så lenge Norge ikke er medlem av EU så blir det desto viktigere «hvordan forholdet til EU forvaltes fra dag til dag gjennom EØS-avtalen og det politiske samarbeidet med EU».

Huitfeldt antyder også i artikkelen at regjeringen ikke legger vekt på anstendig arbeidsliv. Sammen med partene i arbeidslivet i Norge er det gjennom EØS-midlene etablert et fond for å fremme samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter i mottagerlandene. Her er det oppnådd gode resultater.

Mulighetene som ligger i EØS-avtalen gir resultater. Nullmoms for elektroniske medier og ny eierskapsmodell for kraftselskaper som sikrer forutsigbarhet og tilgang til kraft for industrien er eksempler som ble hevdet å være uforenlig med EØS-avtalen. Der de rødgrønne kapitulerte når det gjaldt differensiert arbeidsgiveravgift, klarte vi å få dette på plass. Vi mener det å finne gode nasjonale løsninger innenfor internasjonale rammeverk er veien å gå.