Historisk arkiv

Innlegg ved markering av Nupi 60 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt dette innlegget da Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) markerte at det nå runder 60 år.

Kjære Ulf, kjære både tidligere og nåværende Nupi-ansatte, kjære venner av Nupi,

Hvis man går inn på Nupis hjemmeside, så kan man klikke seg fram til en liten side som heter «Nupis historie». Jeg skal lese de tre første setningene derfra:

Nupi ble opprettet av Stortinget i 1959. Mandatet var «å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning, og ved å spre informasjon om internasjonale forhold». Instituttet oppstod imidlertid ikke som følge av en gjennomtenkt plan.

Og jeg må si at når jeg leser de setningene – som en som har sittet på Stortinget i tolv år og vært minister i snart seks år – så stusser jeg litt.

For i 1959 så opprettet altså Stortinget Nupi, med et klart og tydelig mandat, som sitatet viste.

Men i den neste setningen i Nupis egen historiefortelling står det altså at dette vedtaket fra Stortingets og politikernes side ikke var spesielt gjennomtenkt. 

Da lurer jeg på – det er kanskje slik Nupi har forholdt seg til Stortinget og forskjellige regjeringer i 60 år?

Og kanskje er det en god ting?

***


Nupi har i løpet av de siste seks tiårene oppnådd imponerende resultater.

Dere arrangerer mer enn 80 åpne seminarer i året, tre tidskrifter publiseres jevnlig, og forskerne publiserer hyppig på både norsk og engelsk. I 1959 var det to ansatte, i dag er det rundt 80 ansatte.

Norges Forskningsråd nedsatte i fjor et panel for å evaluere norske samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt.

Jeg siterer deres dom over Nupi:

«Nupi er eit vellukka institutt av høg kvalitet. Det ser ut til å bli styrt på ein svært profesjonell måte av leiinga. Nupi er innovative og ambisiøse, og handterer utfordringar på ein systematisk måte».

Men skryt om et forskningsinstitutt bør selvfølgelig belegges med statistikk.

Et amerikanske universitet nylig gjennomførte nylig en gjennomgang av alle verdens forskningsinstitusjoner.

Ifølge deres rapport, er det nesten 7000 tenketanker eller forskningsinstitusjoner i verden.

I Europa ligger rundt over 1 700 av disse, hvorav 15 stykker i Norge.

Og i årets rangering av verdens beste tenketanker utenfor USA, ligger Nupi på en 47. plass.

Dermed er Nupi den høyest rangerte norske tenketanken. Og i den aller øverste ene prosenten av verdens beste tenketanker!  

***

Når Nupi så fyller 60 år, så skulle man kanskje tro at en utenriksminister blir invitert til et fagseminar eller et historisk symposium, hvor jeg hadde blitt utfordret til å si noe om de lange linjene i norsk utenrikspolitikk.

Men jeg er altså blitt invitert til en badstue.

Vår finske venner er mer kjent for deres bruk av badstuer enn oss nordmenn.

Finland bruker saunaer bevisst i sin utenrikspolitikk. Og det sies at hver eneste finske ambassadørbolig over hele verden skal ha en sauna.

Og der inviterer de sine venner og kontakter til en uformell samtale.

Fordi inne i badstuen, ifølge finsk tradisjon, må man fortelle den usminkede sannheten. Der inne har man verken klær, talepunkter eller rådgivere å gjemme seg bak.

Så det er kanskje derfor jeg har blitt invitert til en badstue? For å fortelle hva jeg egentlig mener, den usminkede sannheten, om Nupi?

Vel, den er som følger:

De siste årene er internasjonal politikk blitt preget av mer uro og uforutsigbarhet. Grensene mellom sant og usant viskes tidvis ut, og flere av de holdepunktene som vi har justert vår utenrikspolitikk etter, er i bevegelse

Særlig da er det viktig med forskning og kunnskap.

Vi trenger forskningsinstitusjoner som Nupi for å forstå de endringene som skjer rundt oss i verden.

Dere er kunnskapsrike. Innsiktsfulle. Selvstendige - og forteller oss akkurat hva dere mener.

Som for eksempel at politikerne på Stortinget egentlig ikke hadde noe gjennomtenkt plan da de opprettet Nupi i 1959.

Gratulerer med dagen, Nupi!

Og lykke til med de neste 60 årene!