Historisk arkiv

Innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innledet på pressekonferansen om håndtering av koronasituasjonen sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland.

Som fremført

I motsetning til tidligere kriser hvor ett land eller en region er rammet, rammer koronapandemien overalt. Situasjonen er eksepsjonell over hele verden nå. Nordmenn på alle kontinenter kontakter oss fordi de er i en vanskelig situasjon. Mange av dem ønsker å komme seg hjem veldig raskt, men de møter hindringer og vanskeligheter. Dette har de felles med mennesker fra alle land i verden.

Derfor ga UD 14. mars ut et reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til og med 14. april, men det kan bli forlenget. Vi vil gjøre en ny vurdering av reiserådet i neste uke, senest fredag 3. april. Men som situasjonen er nå, blir den egentlig bare verre, og ikke bedre.

Norge var det andre landet i Europa som ga et så tydelig og strengt reiseråd. Bakgrunnen for det var situasjonen vi ser, med veldig omfattende restriksjoner på reiser i hele verden. Og land strammer stadig inn restriksjonene. Endringer gjøres veldig raskt. De gjøres fra en dag til en annen. Fra en time til en annen. Og uten forvarsel.

Vi opplever nå en situasjon globalt der passering av grenser stedvis er umulig, luftrom stenges, det innføres strenge karanteneregler, innenriksreiser forbys, portforbud og unntakstilstand innføres, flyreiser kanselleres, hoteller stenges, landingstillatelser gis ikke, og store flyplasser på flere kontinenter blir stengt for transitt. Flere steder opplever også reisende krav om enten negativ koronatest eller en såkalt fit-to-fly attest for å kunne gå om bord på fly.

Dette er restriksjoner som land gjennomfører av smittevernhensyn. Det er ikke noe Norge eller andre land kan gjøre for å endre dem eller oppheve dem. Det er jo akkurat av samme grunn at vi har innført restriksjoner i Norge, for å beskytte våre borgere.

Situasjonen er kaotisk, vanskelig og skremmende for mange. Også for de som er pårørende hjemme i Norge og gjerne vil ha hjem sine kjære.

For oss i Utenriksdepartementet har det høyeste prioritet å hjelpe nordmenn på reise å komme trygt hjem. Vi jobber på spreng med å hjelpe så mange som mulig, men vinduet for reiser i verden lukker seg nå raskt, og vi kommer ikke til å kunne bistå alle som vil hjem nå med å komme til Norge umiddelbart. For noen vil det ta tid å komme hjem.

UDs operative senter er kraftig oppbemannet og tar nå imot cirka 1000 henvendelser i døgnet, både fra reisende og fra pårørende hjemme. Vi har mer enn 90 ansatte som jobber på skift døgnet rundt. Sammen med ambassadene våre og konsulatene gjør vi alt vi kan for å bistå. Utenrikstjenesten gir informasjon om reisemuligheter og restriksjoner til de veldig mange som kontakter oss.

Informasjon gir trygghet, og vi gir reisende den informasjonen vi har. Men vi ber også om forståelse for at situasjonen endrer seg raskt, og det kan ta tid før vi får bekreftet ny informasjon. Likevel skjønner jeg godt at mange ønsker seg enda mer informasjon fra oss. Jeg vil takke de som har fulgt oppfordringen vår om å registrere seg på reiseregistrering.no. Det gir oss bedre oversikt over hvor mange nordmenn som er på reise, hvor de er, og ikke minst en mulighet til å få ut informasjon direkte til folk.

Samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har ført til at mange nordmenn har kunnet returnere fra flere destinasjoner i Spania, Tyrkia, Marokko og Kypros den siste uken. Det jobbes for å sette opp flere flyvninger for å få nordmenn hjem. Tidsrommet for denne ordningen forlenges nå fra egentlig 31. mars til 1. mai. Det vil likevel være avhengig av at luftrom er åpne og flyplasser er åpne.

Mange har kunnet komme seg hjem etter at situasjonen oppstod, og det vil fortsatt være mulig å returnere på de kommersielle flyvningene som fortsatt går, selv om disse nå blir stadig færre. De som har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, bør gjøre det nå.

Fordi vinduet for reiser nå lukker seg raskt, ser vi noen steder også på andre løsninger i et tett samarbeid med de andre nordiske landene og EU, for å bistå våre borgere med å returnere til sine hjemland.

Nordiske land jobber nært sammen for å arrangere fellesnordiske flygninger så vi kan hjelpe nordiske borgere, slik at de kan reise hjem fra enkelte destinasjoner. Det er daglige telefonkonferanser mellom de nordiske landene og rett etter denne pressekonferansen så skal jeg ha en ny videokonferanse med mine nordiske kollegaer. Vi er i kontakt hver dag. Men, som jeg omtalte innledningsvis, så er det på grunn av de strenge restriksjonene også veldig krevende å gjennomføre disse fellesnordiske oppgavene. Ikke alle nordiske borgere vil kunne få hjelp til med å komme hjem til Norden umiddelbart.  

De nordiske landene har denne uken samarbeidet for å bistå nordiske borgere som har sittet fast på to ulike cruiseskip i Italia. Et av skipene hadde påvist koronasmitte ombord. Sammen har vi klart å finne løsninger for å bistå nordiske passasjerer tilbake til sine hjemland. Passasjerene har dekket sine egne kostnader. Dette prinsippet er det normale vi følger i alle konsulære saker, også fremover.

Vi jobber godt sammen med EU og deres sivile samordningsmekanisme og deltar sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Når andre land nå annonserer flyvninger til ulike land, deler vi dette fortløpende med våre ambassader som følger opp lokalt. Et eksempel på det er fra tidligere denne uken da tyske myndigheter arrangerte hjemreise for tyske borgere fra Gambia. Det er stort press på disse flygningene. Men vi klarte å få plass til noen norske borgere også der.

Vi jobber kontinuerlig for å finne lignende løsninger i andre land, for eksempel Peru, men det er ingen garantier for tilgjengelige plasser eller når flygningene kan gjennomføres.

Mulighetene vi har til å bistå nordmenn med å reise hjem blir mer begrenset etter hvert som mulighetene rundt oss snevres inn. Det gjelder også for andre lands myndigheter.

Flere nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i fram til det igjen blir mulig å reise. Det har noen allerede planlagt for, mens andre heller ville reist hjem.

Dersom det ikke er mulig å reise hjem vil den enkelte måtte kontakte sitt forsikringsselskap fordi oppholdet blir lenger enn planlagt. Utenriksdepartementet mottar mange henvendelser fra publikum som følge av disse utfordringene. Det er en helt ny problemstilling som vi har tatt opp i dialogen med Finans Norge, som følger dette opp med selskapene i skadeforsikringsbransjen.

UD vil følge opp med råd, informasjon og veiledning til de norske borgerne som er på reise, og som må bli værende i utlandet frem til situasjonen forandrer seg og reiser igjen blir mulig. Gjennom den nordiske representasjonsavtalen så vil en nordisk borger kunne få hjelp fra et annet nordisk lands ambassade. Det vil si at for eksempel så kan en dansk ambassade gi hjelp til en nordmann i et land hvor Norge ikke har ambassade, og vi kan gi hjelp til svenske borgere i land hvor Sverige ikke har ambassade. Vi hjelper hverandre i Norden, og det merker vi veldig godt nå.

Det er den enkelte selv som må ta avgjørelser for sin reise, basert på lokale omstendigheter og reiseråd. Og det er viktig å følge med på de rådene og informasjonen som gis av lokale myndigheter. I en situasjon der forutsetningene for å reise forandrer seg veldig raskt og på en uforutsigbar måte, er det ikke alltid en lett beslutning å ta. UD kommer til å fortsette sin innsats for å bistå norske borgere med informasjon, råd og veiledning.

Helt til slutt har jeg et budskap til de som fortsatt vurderer å reise på påskeferie utenfor Norges grenser, til steder der det fortsatt er mulig å fly. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Alt jeg har sagt om situasjonen for reisende ulike steder i verden, understreker dette.

Hvis man likevel velger å reise, så må man være innforstått med at norske myndigheter ikke vil kunne hjelpe deg hjem. Det er det samme prinsippet som gjelder i alle situasjoner der vi har reiseråd av denne typen.

Pressekonferanse om koronasituasjonen
Foto: MFA / Jens Chr. Boysen