Historisk arkiv

Dyp bekymring for situasjonen i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er dypt bekymret for den voldelige utviklingen og ytterligere tap av menneskeliv i Colombia. Jeg har fordømt den overdrevne voldsbruken, og volden og vandalismen må ta slutt.

Marta Skretteberg i Caritas skriver i VG lørdag 29. mai at det haster å finne en  løsning. Det er jeg enig i. Det er positivt at Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen besøker Colombia neste uke og snakker med partene.

Norge støtter FNs oppfordring til fortsatt dialog mellom myndighetene og de som demonstrerer og streiker. Dialogen må føre til konkrete resultater for å stanse volden og gjøre noe med de underliggende årsakene til uroen.

Fredsavtalen adresserer noen av disse årsakene. Norge stiller seg også bak oppfordringen fra FN etter urolighetene i Cali i helgen. Anklager om overdreven maktbruk må etterforskes og de ansvarlige må straffeforfølges. Alle nødvendige tiltak må settes i verk for å hindre forsvinninger. FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia gjør et viktig arbeid i alvorlige situasjoner som den vi nå er vitne til. Norge øker derfor støtten til deres arbeid.

Vi har tett kontakt med colombianske myndigheter gjennom vår ambassade i Bogotá. Det som skjer i Colombia tas opp i den dialogen. Som tilrettelegger i fredsprosessen og som medlem av FNs sikkerhetsråd vil vi fortsette vårt engasjement for varig fred i Colombia.