Historisk arkiv

Innledning på pressetreff om Afghanistan 21. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledning på møte med pressen i forbindelse med evakueringsarbeidet i Afghanistan.

Velkommen hit til en kort oppdatering, 

Evakueringsarbeidet i Kabul pågår fortsatt for fullt. Arbeidet går døgnet gjennom, både her i Norge og i Kabul.

Vi kan bekrefte at afghanske barn har vært med på norske fly fra Kabul.

Dette er barn som har oppholdt seg noe tid på det norske feltsykehuset i Kabul.

I en svært ekstrem situasjon valgte vi å evakuere av hensyn til barna. Barna er tatt imot på en god måte, de får omsorg og nødvendig helseoppfølging av barnevernstjenesten og Bufetat. Vi gjør det vi kan for å følge opp deres interesser.

Utover det kommer vi ikke til å gi informasjon om barna, av hensyn til personvern. Vi henstiller til at barn i en sårbar situasjon skjermes.

Det er fortsatt en svært kaotisk situasjon utenfor flyplassen i Kabul. Den store flaskehalsen er å få de som skal evakueres inn på flyplassen for å sikre dem trygg utreise.

Vi har dialog med mange norske borgere som ønsker å reise hjem. Som jeg sa i går er det ikke sikkert at vi vil klare å få bistått alle norske borgere som ønsker det. Vi fortsetter arbeidet med full styrke. Antallet reiseregistreringer ser ut til å ha flatet ut, og vi har kontakt med dem.

Vi ser positiv en utvikling når det gjelder å få våre egne lokalt ansatte inn på flyplassen, men har der også krevende arbeid som gjenstår.