Historisk arkiv

Innledning på pressetreff om evakueringen fra Afghanistan 18. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledning på pressetreffet i forbindelse med evakueringen av den norske ambassaden i Afghanistan.

Utenriksministeren innleder på pressemøtet om evakueringen av norsk personell ved ambassaden i Kabul.  Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Utenriksministeren innleder på pressemøtet om evakueringen av norsk personell ved ambassaden i Kabul. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

Velkommen tilbake til en presseoppdatering.

Jeg er veldig glad og lettet over at  våre fem utstasjonerte ved ambassaden i Kabul har blitt evakuert og har kommet trygt hjem til Norge. De kom sammen med ni personell fra Forsvarets sanitet. Jeg har møtt dem nå i formiddag. De er slitne, men ved godt mot og i god behold.

Nå skal de få oppfølging og få lov til å hvile seg. De har hatt en lang reise og de har hatt dramatiske opplevelser. Jeg vil også takke våre kollegaer i det danske utenriksdepartementet for all hjelp og assistanse med transporten ut av Kabul.

Vi fortsetter vårt intensive arbeid  for å få evakuert våre lokalt ansatte og deres familier fra Kabul. Situasjonen der er fortsatt uoversiktlig og kaotisk. Arbeidet med evakuering er svært krevende og det kan ta tid. Alle land jobber nå med det samme, og vi forsøker å hjelpe hverandre så godt vi kan.

For å håndtere denne krevende sitasjonen har vi forsterket vår tilstedeværelse i Kabul, og vi har sendt ambassadør Lindemann til Kabul for å lede dette arbeidet på flyplassen. Vi arbeider tett sammen med Forsvaret og våre allierte.

Som sagt tidligere på pressemøtene så er dette en situasjon som berører mange nordmenn sterkt. Vi har som dere vet siden 23. mars 2018 hatt et reiseråd som fraråder alle reiser til og opphold i Afghanistan. 4. august  forsterket vi  reiserådet ved å oppfordre alle norske borgere til å forlate Afghanistan. Vi ber om at alle norske borgere som befinner seg i Afghanistan registrerer seg på reiseregistrering.no. Registreringen er frivillig, men det er et avgjørende verktøy for oss som gir oss oversikt over hvor mange norske borgere som er i Afghanistan. Det er ingen plikt å registrere seg, men for  at vi skal vite hvor mange nordmenn som er i Afghanistan, må de registrere seg. Det gir oss også muligheten til å nå dem med viktig informasjon. Det er viktig for oss å vite om norske borgere eller de som har norske reisedokumenter.

Så lenge ambassaden i Kabul er stengt vil vi ikke ha anledning til å gi regulær konsulær bistand til norske borgere i landet. Alle som henvender seg dit blir koblet automatisk videre til UDs operative senter i Oslo. Vi har oppbemannet vårt operative senter. Det er døgnbemannet alle dager i uka og svarer på henvendelser både på telefon og e-post. 

Takk