Historisk arkiv

Innlegg fra pressemøte om Afghanistan 15. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministerens innlegg på pressemøtet om Afghanistan søndag 15. august.

God kveld, og velkommen til nytt pressemøte,

Dette er skjebnedøgn for Kabul og for Afghanistans befolkning. Det er ikke tvil om at vi er vitne til dramatiske politiske omveltninger, i et tempo som ingen hadde sett for seg.

Vårt budskap til begge parter er at de må oppfylle sine løfter om å avstå fra bruk av vold. For å unngå vold og kamphandlinger i Kabuls gater, og for å spare befolkningen for lidelse.

Vi ser at Taliban nå møter liten eller ingen motstand fra myndighetsstyrkene. President Ghani har forlatt Kabul, og ifølge det afghanske innenriksministeriet har han dratt til Tadsjikistan. Dr. Abdullah Abdullah kom for få timer siden med en uttalelse hvor han henviste til Ghani som «tidligere president». Tidligere president Karzai har uttalt at han akter å bli i Kabul.

Det er for øyeblikket ikke klart hvem som leder den afghanske regjeringen i Kabul eller innehar kommandoen over det som er igjen av de afghanske sikkerhetsstyrkene. Vi kan stå overfor et myndighetsvakum. Det er en svært alvorlig situasjon.

Taliban uttalte tidligere i dag at de ikke ville innta Kabul med sine styrker i påvente av en forhandlet maktoverdragelse. For noen timer siden kom de imidlertid med en ny erklæring om at de likevel vil gå inn i Kabul -- angivelig for å forhindre kaos, plyndring og opptøyer i den situasjonen som har oppstått.

Dette er samtidig som det har kommet amerikanske og britiske styrker til flyplassen i Kabul for å bidra i evakueringen av bl.a. vestlige diplomater og borgere og en del lands lokalt ansatte.

Vi står altså overfor en svært uoversiktelig og omskiftelig situasjon. Den endrer seg fra time til time.

I denne svært alvorlige situasjonen er det avgjørende å tilstrebe en ordnet og ikke-voldelig maktoverføring som sikrer forhindrer et myndighetsvakum og uroligheter i Kabul, og som sikrer mest mulig stabilitet.

Så pågår det med utgangspunkt i Kabul og Doha et intenst diplomatisk arbeid for å forsøke å bidra til en forhandlet maktoverføring. USAs spesialrepresentant Zalmay Khalilzad er tilstede i Doha og står i løpende kontakt med partene. Qatar og Pakistan spiller også viktige roller. Fra norsk side er vi også tilstede i Doha og følger prosessene tett.

Det er for tidlig å kunne si om det vil lykkes å få på plass en overgangsløsning eller hvordan denne vil kunne bli seende ut.

Fra norsk side er det svært viktig at en forhandlet løsning er inkluderende og inneholder mekanismer som sikrer grunnleggende rettigheter for hele Afghanistans befolkning.

Det internasjonale samfunn ser nå at Taliban er i ferd med å overta kontrollen over store deler av Afghanistans territorium og nå alle de største byene. Hvordan Taliban opptrer de neste timene og dagene vil være helt avgjørende for det internasjonale samfunns muligheter til å forholde seg til en ny afghansk regjering hvor Taliban deltar. Det påhviler Taliban et stort ansvar for å overholde internasjonal humanitærrett og respektere menneskerettighetene, inkludert kvinners og jenters rettigheter, og retten til skolegang. Dette vil vi fortsette å være veldig tydelige på i vår dialog med bevegelsen.

Norge har sammen med Estland tatt initiativ til et hastemøte i Sikkerhetsrådet. Det er viktig at FNs øverste organ for fred og sikkerhet nå samles for å vurdere den svært alvorlige situasjonen i Afghanistan. Fra norsk side vil vi være tydelig på at rådets medlemmer må samles om budskap som stiller krav til en afghansk overgangsregjering. Her må ivaretakelse av menneskerettigheter og humanitærretten stå helt sentralt.

Jeg har også tett kontakt med andre utenriksministre, og skal senere i kveld ha en samtale med den amerikanske utenriksministeren.

På lengre sikt er jeg bekymret for situasjonen for menneskerettighetene, og for rettighetene og mulighetene for jenter og kvinner i Afghanistan. Vi kommer til å fortsette å jobbe med de kreftene i Afghanistan som fremmer ytringsfrihet, demokrati og utdanning for alle.

Så vil vi gjøre vurderinger av de forandringene som skjer nå og vurdere hva det betyr for måten vi arbeider med Afghanistan på.

Den dramatiske situasjonen angår også mange i Norge. Mange har familie, venner og kjære i Afghanistan. Vi vet at mange er bekymret for sine. Vi har ikke mulighet til å gi konsulær bistand fra ambassaden så lenge den er stengt. Vi har siden mars 2018 frarådet reiser til Afghanistan, og 4. august ba vi alle nordmenn om å forlate landet.

Ambassaden vår er nå helt nedstengt og ikke lengre bemannet.

Vi arbeider nå på spreng med å få våre utstasjonerte og våre lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul. De fleste land er nå i gang med å forsøke å evakuere, det er et stort press på logistikk og sikkerhet og dette er et usedvanlig krevende og vanskelig arbeid.

Jeg har snakket med våre ansatte i Kabul i ettermiddag. Jeg er opptatt av å formidle veldig tydelig at de er vår høyeste prioritet nå. Og jeg understreker at vi tar ansvar for våre lokalt ansatte og deres familier, og arbeider for at de også hentes til Norge. 360 lokalt ansatte afghanere og deres familier er allerede hentet til Norge de siste årene.

Vi vil ikke dele konkret informasjon om når og hvordan evakueringen skjer,  fordi vi ikke ønsker å gjøre noe som kan sette evakueringen av våre i fare.

Jeg har hatt kontakt med Stortinget i dag, og vi har berammet et møte i Stortingets utvidede utenrikskomite i morgen for å informere om situasjonen. Dette vil jeg gjøre så snart som mulig. Regjeringen stiller også i Stortinget i plenum med en redegjørelse om det er ønskelig i tillegg til møtet som er berammet i morgen.