Historisk arkiv

Gode vaksinenyheter fra USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I går varslet USAs handelsrepresentant Catherine Tai at USA vil støtte et begrenset patentunntak. Det er godt nytt at USA nå vil engasjere seg i WTO for å bidra til å sikre flere vaksiner til verden.

Norge har over tid jobbet for at det skal bli enighet om et kompromiss i WTO, der økt produksjon og bedre tilgjengelighet av vaksiner og covid19-produkter er målet. Som leder for Trips-rådet har Norge fortsatt dette arbeidet og vi vil gjøre vårt for å skape et best mulig resultat. Vi trenger likevel innsats på en bredere front for å lykkes med å øke vaksineproduksjonen.

Det opprinnelige forslaget til patentunntak fra Sør-Afrika og India var veldig vidtrekkende. Det omfattet alle land, ikke bare de fattige, og det gjaldt både vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr. Det var også dyp uenighet om forslaget blant WTO-medlemmene. Norge oppfordret allerede i desember forslagsstillerne India og Sør-Afrika om å komme tilbake med et revidert forslag. Samtidig har vi understreket at begge sider må være villige til å justere standpunktene sine for å oppnå enighet. I gårsdagens møte i hovedrådet i WTO gjentok vi oppfordringen til alle WTOs medlemmer om å søke kompromisser. Nå skjer nettopp det Norge har tatt til orde for. India og Sør-Afrika har signalisert at de kommer med et revidert forslag. Med andre ord er forslaget som har vært diskutert offentlig tidligere nå i praksis tatt av bordet. USA har signalisert et forslag som vil være mer begrenset, blant annet fordi det kun handler om covid-19-vaksiner. Når de nye forslagene foreligger i detalj, må vi gjøre en konkret vurdering av dem og hvorvidt de bidrar til å nå det målet vi alle jobber for: Flere vaksiner til flere land.

Både USA og Norge har vært tydelige på at patenter bare er en del av løsningen. USAs handelsrepresentant Tai understreket i går at det vil ta tid å oppnå en global enighet i WTO og amerikanerne la også til at beslutningen deres heller ikke ville ha en umiddelbar effekt på den globale vaksinetilgangen. Vi ser også i uttalelsen fra G7-ministermøtet i går at det derfor legges vekt på andre virkemidler for å få opp produksjonen. Også WTOs generaldirektør, dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ønsker fokusere innsatsen om en slik tredje vei, der man drøfter alle virkemidler for økt vaksineproduksjon.

USAs forslag vil kunne bli et mer presist og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals. Vi må imidlertid jobbe på flere måter for å øke produksjonen av covid-19-vaksiner. Det er få raske løsninger på det. De største utfordringene nå, som vi gjentatte ganger har pekt på, er å bygge kompetanse, kapasitet og infrastruktur for vaksineproduksjon og rask utrulling av vaksiner i flere land. Det krever nødvendigvis et samarbeid mellom myndigheter og legemiddelselskapene. Produksjon og distribusjon av vaksiner er komplisert. Streng kvalitetskontroll i hele produksjonskjeden er helt nødvendig for å hindre dårlige vaksiner og en kilde til økt vaksineskepsis. Spesielt gjelder dette mRNA-vaksinene.

Siden vaksinene er resultatet av en liten medisinsk revolusjon er det ikke enkelt å bygge produksjonskapasitet uten et velfungerende samarbeid mellom myndigheter og legemiddelselskapene som har teknologien og de immaterielle rettighetene. I tillegg kreves en lang rekke innsatsvarer fra mange land. Forsyningskjedene må fungere, handelen må være åpen. Det er derfor viktig at handelspolitikken ikke slår beina under ønsket om økt produksjon. 

Norge har vært involvert i en rekke initiativer for å øke produksjonskapasiteten for covid-19-vaksiner. Gjennom både EU-samarbeidet, gjennom finansiering av Cepi og Covax, samt vår lederrolle i ACT-A har vi vært i front internasjonalt for å øke tilgangen på covid-19-produkter, inkludert vaksiner. Det er et arbeid vi fortsetter med parallelt med innsatsen vår i WTO.