Historisk arkiv

EØS-avtalen - vår livbøye

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Innlegg i Aftenposten, 23. november 2016

Debatten går høyt i Europa og på den andre siden av Atlanteren om dagen. Vi ser EU forberede seg på å miste et medlemsland og USA forberede seg på presidentskifte. EØS-avtalen gir oss tryggheten vi trenger.

Flere her hjemme, inkludert Senterpartiet, har tatt til orde for å trekke Norge ut av EØS-samarbeidet i etterkant av den britiske folkeavstemningen. I likhet med dem som vant folkeavstemningen i Storbritannia, ønsker man å erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale med EU. Tanken er at en slik frihandelsavtale skal kunne sikre markedsadgang samtidig som man tar tilbake nasjonal kontroll over beslutninger som i dag bestemmes gjennom EØS-samarbeidet.

Motstandere på kollisjonskurs

Jeg lurer på hvem sine interesser det er Senterpartiet mener de ivaretar med sine angrep på EØS-avtalen. Det er hverken interessene til norsk næringsliv, norske forskere, norske studenter eller norske arbeidstagere som ønsker å jobbe i andre EU-land innenfor de fire frihetene EØS-avtalen gjelder.

EØS-motstanderne er altså helt på kollisjonskurs med det som er vitale interesser for norsk næringsliv, og det som gir oss adgang til vårt desidert viktigste handelsmarked nettopp ved at vi følger det samme regelverket som EU-landene.

Norsk eksport til det europeiske markedet er større enn til Asia, USA, Canada, Latin-Amerika, Afrika og Oseania tilsammen. Denne markedsadgangen bidrar til at vi kan ta vare på og videreutvikle norsk velferd.

Langt mer enn fritt varebytte

EUs indre marked, som Norge er sikret tilgang til gjennom EØS-avtalen, handler om langt mer enn fritt varebytte. Fra midten av 1980-tallet har EU erstattet nasjonale regler og standarder med felles regler, ikke bare for varer, men også for tjenester, kapital og personer.

Dette var også utgangspunktet for å forhandle frem EØS-avtalen tidlig på 1990-tallet. Den gamle handelsavtalen med EU fra 1973 omfattet kun toll på handel med varer, og vi risikerte å bli utestengt fra det nye indre markedet som var under utvikling.

Avtalen gjør dessuten mer enn å sikre markedsadgang for norske bedrifter. En hel generasjon nordmenn er vokst opp med muligheten til å ta utdanning, arbeide og etablere seg fritt i hele EØS-området med rett til trygdeytelser og helsebehandling. I tillegg har vi Schengen-avtalen, som gjør at vi slipper å vise pass når vi reiser innen Schengen-området.

Fordeler av felles regelverk

Norske forbrukere nyter fordelene av et felles regelverk, og en rekke tjenester er gjort mer tilgjengelig og billigere som resultat av EØS-samarbeidet. At det nå er billigere å roame i EU og EØS, er ikke noe norske mobiloperatører har funnet på. Det skyldes EØS-avtalen.

EØS-avtalen har også gitt viktig tilgang på arbeidskraft fra andre EØS-land. Uten denne tilgangen hadde det vært vanskelig å se for seg den veksten vi har hatt i norsk økonomi fra midten av 2000-tallet.

Brexit illustrerer dilemmaet med å være utenfor EU samtidig som man ønsker å være del av det indre marked. Full deltagelse i det indre marked forutsetter at man aksepterer de fire friheter og et uavhengig tvisteløsningssystem, slik vi har i EØS med Esa og Efta-domstolen.