Historisk arkiv

EØS-avtalen angår mer enn handel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Aftenposten, 14. desember 2016

Det er fullt mulig å ha ulikt syn på EØS-avtalen, men debatten må være faktabasert. Kathrine Klevelands debattinnlegg i Aftenposten 30. november bidrar ikke til dette.

EØS-avtalen hindrer ikke post på lørdager, men skriver vi ikke brev lenger, skjønner alle at det ikke er økonomisk bærekraftig. EØS-avtalen har uomtvistelig ført til styrket mattrygghet, bare unntaksvis har Norge ønsket strengere regelverk enn EU på tilsetningsstoffer i mat.

Brexit og Sveits: EØS er mye mer enn handel med varer og tollbarrièrer. Det er en illusjon å tro at en frihandelsavtale med Storbritannia vil kunne erstatte rammeverket for handel vi har med britene gjennom EØS-avtalen. I dag er like regler og standarder vel så viktig som tolltariffer for økt handel over landegrensene, både for varer og for handel med tjenester. EU-markedet er et svært viktig marked for norske tjenesteytende næringer. Til statsministerens omtale av EØS-avtalen: Hun siktet til det faktum at det kun er EU-medlemskap som gir mulighet til å sitte rundt bordet når beslutningene tas.

EØS-avtalen angår mye mer enn det rent handelsmessige. De rettigheter som avtalen gir til å studere, arbeide og etablere seg fritt i andre europeiske land er goder jeg tror en hel generasjon nordmenn ville protestere høylytt på om noen ville nekte dem.