Historisk arkiv

Feil om norsk nedrustningspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Dagbladet, 2. desember 2016

Så lenge land utenfor Nato har atomvåpen, må også Nato ha dem som del av sin avskrekking.

Regjeringen arbeider for en verden fri for kjernevåpen. Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til dette. En forbudsresolusjon i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

Nei til atomvåpens leder, Frode Ersfjord, fortsetter i Dagbladet 25. november å fordreie og feiltolke regjeringens nedrustningspolitikk. Igjen velger Ersfjord å late som om Norge ikke er medlem av Nato og kan føre en politikk i FN som er uavhengig av våre allianseforpliktelser. Dette er ikke aktuelt for regjeringen.

Det var et samlet Nato som valgte å ikke støtte forslaget om å starte forhandlinger om et forbud mot kjernevåpen. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på det som også er nedfelt i alliansens sikkerhetspolitiske grunnlagsdokument: Så lenge land utenfor Nato har atomvåpen, må også Nato ha dem som del av sin avskrekking. Bare slik kan Nato forbli en reell og troverdig forsvarsallianse i en stadig mer krevende verden. Dette er politikk som Norge har vært med på å utforme og som vi mener er viktig for norsk sikkerhet.

Vi ønsker et rettslig bindende rammeverk for å sikre og opprettholde en verden fri for kjernevåpen, men dette forutsetter at vi sammen med kjernevåpenstatene legger grunnlaget først gjennom balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse. Regjeringen arbeider aktivt for dette. Vi følger opp Stortingets vedtak fra april 2016 som poengterer nettopp denne rekkefølgen; først nedrustning deretter et juridisk rammeverk. Norge lyktes blant annet i FN i høst med å samle bred støtte for en resolusjon om verifikasjon. Blant de 177 landene som stemte for, var også flere kjernevåpenstater. Resolusjonen bidrar til tillitsbygging og dypere forståelse for metodikken som danner grunnlaget for balansert og reell nedrustning.

Et forbud mot kjernevåpen, uten at de statene som faktisk besitter slike våpen er med, bringer oss dessverre ikke videre mot målsettingen om en verden uten kjernevåpen. At Nei til atomvåpen mener noe annet er en ærlig sak, men det er ingen grunn til å komme med tendensiøse karakteristikker og påstander om regjeringens standpunkt av den grunn.