Historisk arkiv

En verden uten kjernevåpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg på Aftenpostens ungdomsside (Si;D - Det fossile hjørnet), 2. mars 2017

Regjeringen arbeider for en verden fri for kjernevåpen. Veien til dette målet går gjennom nedrustning og ikke-spredning. Forhandlinger om et forbud i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

Flere ungdomsorganisasjoner ber i Aftenpostens Si;D-spalte 28. februar om at Norge skal delta i FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen. 

Vi ønsker et rettslig bindende rammeverk for å sikre og opprettholde en verden fri for kjernevåpen, men dette forutsetter at vi sammen med kjernevåpenstatene først legger grunnlaget gjennom balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av kjernevåpen. Vi følger aktivt opp Stortingets vedtak fra april 2016 som poengterer nettopp denne rekkefølgen; først nedrustning, deretter et juridisk rammeverk.

Norge aktivt for nedrustning. Vi lyktes blant annet med å samle 177 land, inkludert kjernevåpenstater, for en resolusjon om verifikasjon. Verifikasjon er en nøkkel til balansert og reell nedrustning.

Det var et samlet Nato som valgte å ikke støtte forslaget om å starte forhandlinger om et forbud mot kjernevåpen. Generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på det som også er nedfelt i alliansens sikkerhetspolitiske grunnlagsdokument: så lenge land utenfor Nato har atomvåpen, må også Nato ha dem som del av sin avskrekking. Bare slik kan Nato forbli en reell og troverdig forsvarsallianse i en stadig mer krevende verden. 

Et forbud mot kjernevåpen, uten at de statene som faktisk besitter slike våpen er med, bringer oss dessverre ikke videre mot målsettingen om en verden uten kjernevåpen.