Historisk arkiv

Norsk utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Har Norge en plan for å nå bærekraftsmålene? Alle vet at for å nå målene dine kreves en plan. Så hvorfor har ikke Norge laget en ennå? spør Changemakers nestleder Ane Kollen Evenmo. Politisk rådgiver Bård Ludvig Thorheim (H) svarer i Bistandsaktuelt 27. mars 2017.

Changemakers nestleder Ane Kollen Evenmo etterlyser en plan for hvordan norsk bistand skal bidra til at bærekraftsmålene nås. Hun skriver også at regjeringens manglende oppfølging skal være tema for årets Fasteaksjon, som Changemaker og Kirkens Nødhjelp står bak.

Jeg vil minne Evenmo om at utenriksminister Børge Brende i fjor høst startet arbeidet med en stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. Den skal legges frem for Stortinget i denne vårsesjonen.

Det overordnede temaet i meldingen er hvordan vi skal arbeide for at Norges utviklingspolitikk og bistand skal bidra til mest mulig fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling med utgangspunkt i bærekraftsmålene i en endret og krevende internasjonal situasjon.

Underveis i prosessen har vi bedt flere frivillige organisasjoner og representanter for næringslivet komme med skriftlige innspill. Utenriksministeren har også invitert frivillige organisasjoner og representanter for næringslivet til to innspillsmøter. Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, hvor Changemaker er medlem, har deltatt på disse møtene.

Dere kan lese mer om arbeidet med meldingen her.