Historisk arkiv

Norge står opp for ytringsfrihet og religionsfrihet, både hjemme og ute

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at for Norge er ytringsfriheten et grunnleggende prinsipp.

Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært og slik vil det fortsette å være. Ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter. Uten ytringsfrihet er det ikke mulig å fritt praktisere sin tro eller religion. Og uten tros- og livssynsfrihet, så er det ikke ytringsfrihet.

Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så må ikke nødvendigvis norske myndigheter stille seg bak den. Dette gjelder for Sians (Stopp islamiseringen av Norge) handling i Kristiansand; regjeringen tar avstand fra handlingen. På samme måte som vi forbeholder oss retten til å ta avstand fra andre lovlige ytringer som vi ikke er enige i.

Sians strategi er å provosere gjennom å brenne Koranen. Det er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi vi ikke ønsker en stadig mer polarisert samfunnsdebatt. Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre og heller går over til å provosere og hetse hverandre.

Pakistanske myndigheter er godt kjent med norske synspunkter på menneskerettigheter, blant annet behovet for tiltak for å forhindre angrep på journalister og menneskerettighetsforsvarere, samt vold mot religiøse minoriteter. Vi har tatt opp menneskerettighetsspørsmål både i direkte samtaler med Pakistan og i FN-sammenheng. Sist under de årlige konsultasjonene mellom Pakistan og Norge tidligere i år.

Vår ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at for Norge er ytringsfriheten et grunnleggende prinsipp, både i samtale og på Twitter. Han viste videre til vår støtte til tros- og livssynsfrihet og til at norske myndigheter tok avstand fra handlingen som Sian stod for i Kristiansand. Vi har formidlet likelydende budskap til Pakistans ambassadør til Norge, og i offentlig debatt.

Vår ambassadør minnet også om lokale myndigheters ansvar for å ivareta sikkerheten for representanter for Norge i Pakistan.

I den tiden vi lever i, vinner usikkerhet og mistro terreng. Sterke krefter ønsker å bruke situasjoner og hendelser til å skape konflikt og motsetninger. Budskap forvrenges, forsterkes og formidles med en voldsom kraft gjennom sosiale medier. For regjeringen er det et mål å arbeide for gjensidig respekt for hverandres tro, meninger og veivalg. Også når det er vanskelig og ubehagelig.

Avisa Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, påstår at Norge «tasser på filttøfler i den internasjonale samfunnsdebatten» av hensyn til kampanjen for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Det er helt feil.

Konsistent norsk politikk er grunnlaget for vårt arbeid for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Det gjøres ingen tilpasninger eller endringer. Som sagt, Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være.