Historisk arkiv

Norge gir ikke penger til Clinton Foundation

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Dagbladet, 30. august 2016

Norske bistandsmidler går til å hjelpe verdens fattige og skape utvikling, ikke til donasjoner til Clinton Foundation. Dagbladet har hatt flere artikler om Clinton Foundation den senere tiden.

I en lederartikkel 26. august ber avisen norske myndigheter avslutte samarbeidet med stiftelsen.

At Dagbladet først nå oppdager et samarbeid som har pågått siden 2007, og som har vært bredt omtalt, er i seg selv påfallende. At man i tillegg overser vesentlige fakta er mindre heldig. Kanskje viktigst er at Clinton Foundation ikke mottar noen midler fra Norge. Norske bistandsmidler går til å hjelpe verdens fattige og skape utvikling. De går ikke til donasjoner til Clinton Foundation slik Dagbladet skaper inntrykk av.

I 2007 innledet den daværende rødgrønne regjeringen et samarbeid innen helse og klima med to selvstendige stiftelser, Clinton Health Access Initiative (CHAI) og Clinton Climate Initiative (CCI). Dette samarbeidet ble videreført under denne regjeringen.

CHAI har utviklet programmer innenfor global helse i utviklingsland. Fra 2010 har Norge støttet tiltak for å bekjempe barne- og mødredødelighet i noen av verdens fattigste land. I Malawi har vi bidratt til utdanning av jordmødre, sykepleiere og fødselshjelpere.

Gjennom samarbeidet med CCI har Norge støttet tiltak innenfor skog/ren energi. Vi har blant annet vært med på utfasing av dieselgeneratorer på små øystater. Mange av disse landene bruker 20-30 prosent av statsbudsjettet på import av fossilt drivstoff, samtidig som de har store muligheter for å bruke fornybar energi.

Samarbeidet med CCI og CHAI er vurdert faglig i tråd med normale prosedyrer i UD og Norad. Prosjektene er fulgt opp på ordinær måte. Samarbeidet har gitt gode og dokumenterte resultater i utviklingsland.