Forsiden

Historisk arkiv

Tale ved signering av bokavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Oslo, 12. mai 2016

Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019. I forbindelse med signering av avtalen mellom Norla og bokmessen holdt statssekretær Tone Skogen denne talen.

Sjekkes mot framføring

Dear Norla, dear Director Jürgen Boos and other guests from the Frankfurt book-fair, dear writers, translators, publishers, editors, all friends of the book.

Statssekretær Tone Skogen. Foto: Eivind Røhne/NORLA

It is with pride and joy I have the honour to address you all today – the starting point for a great adventure for the entire Norwegian literary community. From here to 2019 – the year 2019 – and beyond.

I will continue in Norwegian and understand that our guests have been provided with translation.

Frankfurt bokmesse er i seg selv en hel verden, kanskje det viktigste stedet for boken, for det frie ord, for den viktige samtalen mellom lesere og forfattere. Når regjeringen har satset på norsk litteraturs store drøm - Frankfurt 2019 – er det også ut fra den oppfatning at kulturen er en del av politikken – og at kultur også er diplomati. Kunst og kultur er en del av den globale frie ideflyten, den som danner grunnlaget for demokratiet, - hvor ytringsfrihet er en av bærebjelkene.

Bokmessen er en katalysator for kunnskap og forståelse, og for perspektiver som flytter seg med ulike ståsteder. Leseren er med fra perspektiv til perspektiv. En slik meningsbrytning er en forutsetning for en mer tolerant verden. Ikke bare kunnskap, men forståelse for ulike ståsteder, er viktig i vår stadig mer sammenvevde verden.

Støtte til norsk kulturs ferd internasjonalt dreier seg også om næringsutvikling. For mange kunstnere og kulturaktører er utveksling med andre land, arbeidsoppdrag internasjonalt, salg til utlandet, helt vesentlig. Den verdiskapningen er viktig for norsk kulturliv.

Norges interesser overfor Tyskland favner bredt fra politikk, energi, økonomi, næringsliv, klima/miljø, utdanning og forskning til kultur. Landet er vår nære allierte, en særdeles viktig partner i EU, vår nest største handelspartner og største marked for norsk kultur. Så resten av norsk kultur vil også være med til Frankfurt i 2019. Musikken, scenekunsten, den visuelle kunsten, designen – alle er med.

Tyskland er en kulturell stormakt med fremragende utøvere innenfor alle disipliner. Tyske kulturinstitusjoner og publikum har samtidig en stor grad av åpenhet og nysgjerrighet overfor kunstnere og kulturuttrykk fra andre land.

Denne åpenheten gjorde seg også gjeldende da Erik Fosnes Hansen og Jostein Gaarder tråkket løype for moderne norske litteraturs internasjonale reiser, med «Salme ved reisens slutt» og «Sofies verden» . Dører åpnet seg, til Tyskland og fra Tyskland, for denne bølgen av norsk litteratur i utlandet vi nå har glede av. Denne litterære bølgen inneholder nå så mange forfattere hvis bøker har lagt ut på lange reiser internasjonalt – at det er nytteløst å få med navnene på alle.

Det er derfor en slags sluttet sirkel når norsk litteratur igjen forbereder en stor felles reise til verden – gjennom Tyskland. Vi kan takke tysk bokbransje, og tysk publikum i alle sjangre, for åpenhet og nysgjerrighet for kreative krefter i norsk kulturliv. Det nye tas imot, kunstneren får internasjonal erfaring, og det er ofte et skritt videre ut til et enda større publikum. Derfor er Frankfurt så viktig.

Kunst og kultur kjenner ingen landegrenser – og skal ikke stoppes av landegrenser. Utenrikstjenesten vil i disse årene se det som en stor glede og ære, å bidra inn i det arbeidet som skal gjøres frem mot Frankfurt 2019, og i Frankfurt. Det gjelder det som skal gjøres i Tyskland, og det gjelder de mange fremstøt som vil bli gjort som en del av reisen mot Frankfurt i resten av verdens viktige boksteder. Vi er ett team der ute – og vi gleder oss.