Forsiden

Historisk arkiv

I front for kvinnerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kvinner: Mye gjenstår før alle kvinner har full frihet til å bestemme over egen kropp og eget liv.

I Dagsavisen 19. april skriver Jonas Gahr Støre om kvinnerettigheter i revers. Det er ingen tvil om at kvinners rettigheter er under press flere steder. Det gjelder særlig kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, der krefter vil reversere det vi har oppnådd de siste årene. Prioriteringene til USAs nye administrasjon har ikke gjort min bekymring mindre. Likestilling er helt sentralt for å oppnå FNs bærekraftsmål. Jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter. Det er grunnleggende for å skape gode, trygge samfunn. Når andre land blir tilbakeskuende, skal Norge holde fast på målet og styrke innsatsen.

Kjernen i Norges internasjonale arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Noe av det mest effektive vi kan gjøre er å investere i utdanning. Mange av de 260 millioner barna som ikke går på skole, er jenter. Hvis de jentene får skolegang og utdannelse, er sjansen større for at de kan skape sin egen fremtid - med jobb, inntekt og mulighet til å realisere sine drømmer. Derfor har Norge doblet utdanningssatsingen, med en særlig innsats for å få flere jenter til å begynne på og fullføre skolen.

Noen av de vanligste årsakene til at jenter slutter på skolen er barneekteskap, tidlig graviditet, kjønnsbasert vold og mangel på sanitære forhold. Vi kan anta at rundt 40.000 jenter under 18 år blir giftet bort hver eneste dag. Det fører ikke bare til at de mister verdifull undervisning. Mange av dem vil leve ufrie liv med få valgmuligheter og vil aldri nå sitt fulle potensial. De får ikke selv bestemme når de skal få barn og hvor mange barn de skal få - det som for oss er grunnleggende reproduktive rettigheter.

Støre hevder at Norge verken er «i første, andre eller tredje rekke» i kampen for kvinners rettigheter. Han viser til én enkelt giverkonferanse i Nederland der Norge ikke var medarrangør. Men sannheten er at Norge har en tydelig stemme internasjonalt for kvinners rettigheter og likestilling, og vi er en ledende bidragsyter internasjonalt til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Regjeringen støtter Nederlands SheDecides-initiativ for mobilisering av støtte til familieplanlegging og abort, og barne- og likestillingsminister Linda Helleland, vår nye Champion for SheDecides, deltok under ettårsmarkeringen for dette initiativet i Sør-Afrika i forrige måned.

For halvannet år siden lanserte regjeringen også en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. Planen har som hovedmål å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle jenter og gutter, at kvinner skal delta på lik linje med menn i det politiske liv, at kvinner skal ha fulle økonomiske rettigheter og delta på lik linje med menn i arbeidslivet, å avskaffe vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner, og å fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Støre påstår at Høyre- og Frp-regjeringens bevilgninger «knapt»
har økt siden Stoltenberg II-regjeringen. Men regjeringen øker støtten til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med 700 millioner kroner over fire år (2017-2020) fra et allerede høyt nivå på over en milliard kroner i året. Og gjennom kanaler som Kvinnekommisjonen, Befolkningskommisjonen, FNs generalforsamling og Menneskerettighetsrådet har vi også tatt en aktiv pådriverrolle i det normsettende arbeidet for at kvinner over hele verden skal få oppleve den utviklingen vi har sett i Norge.