Historisk arkiv

Møte om arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sted: Parkveien 45

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltar på et rundbordsmøte hos statsministeren om arbeidslivskriminalitet.