Tidligere statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp)

Født: 1977

Yrkeserfaring

Kommunalråd i Trondheim kommune, 2003–2013
Branningeniør i Trondheim brannvesen, 2001–2003 
Fylkessekretær Sør-Trøndelag FrP, 2000–2001

Utdannelse

Sivilingeniør fra NTNU, Bygg- og miljøteknikk, 2000

Politisk erfaring

Medlem av Trondheim bystyre, 1999–2013
Gruppeleder for FrPs bystyregruppe i Trondheim, 2002–2013
Medlem av formannskapet i Trondheim, 2003–2013
Medlem i bygningsrådet i Trondheim, 2003–2013
Sentralstyremedlem i FrP, 2006–2012

Diverse styreverv i Sør-Trøndelag FrP, Trondheim FrP, Sør-Trøndelag FpU og Trondheim FpU

Øvrige verv

Styremedlem i Trondheim Parkering KF, 2012–2013
Medlem i rep.skapet for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn, 2011–2013
Varamedlem hovedstyret i Husbanken, 2007–2009
Varamedlem sentralstyret KS, 2004–2008