Tidligere politisk rådgiver Ulrikke Holmøy (Frp)

(Perioden 11. november 2013 - 18. september 2015)

Født: 1987

Yrkeserfaring

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, 2011–2013
Trainee i Advokatfirma Kluge DA, 2011
Markedsansvarlig for studenttidsskriftet Jus’t ved juridisk fakultet ved Universitet i Tromsø, 2008-2009

Utdannelse

Advokatbevilling, 2014
Eksamen i internasjonal privatrett fra Universitetet i Oslo, 2011
Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, 2006-2010

Politisk erfaring

Politisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, 2011
Trainee i Fremskrittspartiets stortingsgruppe (kommunikasjonsavdelingen), 2011
Trainee i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, 2010
1. vara til Fremskrittspartiets ungdomssentralstyre, 2012-2014
Fylkestingsrepresentant for Nordland FrP, innvilget fritak på grunn av bosted, 2011-
Politisk nestformann i Nordland Fremskrittspartis ungdom, 2010-2011
Studentstyrerepresentant for Moderat Liste ved Universitetet i Tromsø, 2008-2009
Formann i Nordland Fremskrittspartis ungdom, 2007-2010

Til toppen