Statssekretær Christl Kvam (H)

Født: 1962
Tiltrådte: 08.01.2016

Christl Kvam (H) er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Utdannelse

2010 Forsvarets høyskole, Oslo – Sjefskurs 5

2001 BI, Oslo – styrekandidatprogrammet

1987-1991 Norges Handelshøyskole, Bergen – siviløkonom

1983-1986 Ullevål sykepleierhøgskole, Oslo – off.godkjent sykepleier

Yrkeserfaring

2015–2016 Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer – fylkesmann (permisjon)

2008-2015 NHO, Moelv – regiondirektør Hedmark/Oppland

2002-2008 Akademikerne, Oslo – leder

2000-2003 Lillehammer Kunnskapspark AS, Lillehammer – prosjektmegler

1997-2000 Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS, Lillehammer – personalsjef og, omstillingsleder 1-årig engasjement

1992-1997 Oppland fylkeskommune, Lillehammer – konsulent, samferdselsseksjonen og seksjonsleder, merkantil seksjon

1987-1991 Bergen Røde Kors sykehjem, Bergen – sykepleier 25% stilling 

1986-1987 Kongsberg sykehus, Kongsberg – sykepleier

Styreverv

Varamedlem Statens Lånekasse

Styremedlem/nestleder NIFU 2014–

Styremedlem i Innovasjon Norges regionstyre Oppland 2010–2015

Styremedlem i Eidsiva Bioenergi AS 2007-2009

Styreleder Lillehammer Turist AS 2005-2012

Medlem av Litteraturfestivalens råd 2006-2008

Styrleder Revmatismesykehuset 2013-2015

Styremedlem Revmatismesykehuset 2009-2013

Styremedlem GD 2009–2013

Styreleder i Øyer Turist BA 2005-2006

Nestleder i styret i Olympiaparken AS 2003-2009

Styremedlem Business Analyze AS 2004-2007

Styreleder Spiskammeret AS 2004-2006

Styreleder i BusinesAnalyze AS 2002-2004

Varamedlem i SIFOs styret 2001-2005 (Statens institutt for forbruksforskning)

Styremedlem i DølaJazz 1999-2001