Historisk arkiv

Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Utvalg for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 8. november og blir ledet av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Utvalget skal være uavhengig av regjeringen i sitt arbeid.

Utvalgets arbeid har en frist fram til 1. august 2020. Utvalget kan avgi delrapporter.

Mandat

Nettsted

Om Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning

Opprettet: 2019

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gjøre en grundig og fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land. Alle relevante sider av saken skal belyses.

Full mandattekst Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning