Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H)

Tiltrådte: 01.10.2020

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd. Henrik Asheim styrer Arbeids- og sosialdepartementet i perioden Torbjørn Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon (01.10.2020–13.01.2021).