Historisk arkiv

Møte med preses i Den norske kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Sted: Oslo