Historisk arkiv

Reise til Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Sted: Trondheim

Statsråden besøker blant annet Barne- og familietjenesten, St. Olavs hospital avd. Brøset og Familievernkontoret.

08.45: Barne- og familietjenesten i Østbyen
Tema: Erfaringer fra arbeidet med sårbare barn og unge under koronaen.

11.15: St. Olavs hospital, avd. Brøset
Tema: Hvordan behandles sinne, og har behandlingen effekt? Om bl.a. Brøsetmodellen, som er utviklet for å behandle voldsutøvere som skader sine aller nærmeste. 

12.45: Besøk hos Familievernkontoret i Trondheim
Tema: Hvordan har koronaperioden påvirket familie og parforhold?