Historisk arkiv

Reisedag Sokndal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Sted: Sokndal

Ida Lindtveit Røse besøker helsestasjonen i Sokndal og Betania Sokndal.