Historisk arkiv

Statusrapport oktober 2018 - Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Statusrapport for regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer ble lansert i 2016 og gjelder fram til 2020.

Les statusrapport for arbeidet per oktober 2018.