Tidligere statssekretær Kai-Morten Terning (Frp)

17.10.2014-17.01.2018

Født: 1977

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

Arbeidserfaring 

2014 NHO
Næringspolitisk rådgiver NHO Oslo og Akershus 
2012 – 2014 Oslo FrPs bystyregruppe
Politisk rådgiver.
2006 – 2011         Byrådet i Oslo Kommune
Byrådssekretær for Velferd og sosiale tjenester (senere Eldre og sosiale tjenester)
2005 – 2006  Fremskrittspartiets Ungdom
Generalsekretær.
2001 – 2003 Fremskrittspartiets Ungdom
Generalsekretær.

 

Utdannelse 

2003 - 2005 Høyskolen i Agder
påbegynt bachelorgrad i statsvitenskap.
1999 – 2000         Høyskolen i Buskerud
statsvitenskap grunnfag.
1998 Randaberg Videregående skole
eksamen artium.

 

Politisk erfaring 

2006 – Oslo FrP
Valgkampleder i 2013. 
2004 – 2008         FpUs sentralstyre
sentralstyremedlem og 2. nestformann.
2000 – 2001 FpUs sentralstyre
sentralstyremedlem og konstituert 2. nestformann.
1994 – 2004 Fylkeslag i FpU
en rekke verv i fire forskjellige fylkeslag.