Historisk arkiv

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 - 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi. I strategien finnes viktige tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg finnes tiltak for barn og unge, og tiltak i arbeidslivet og i mediesektoren.

Last ned strategien (Bokmål – PDF). 

Last ned strategien (Samisk - PDF).
Ráđđehusa strategiija vaššicealkámušaid vuostá 2016–2020

Forside av strategien