Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.

Last ned handlingsplanen (PDF).