Historisk arkiv

Vurderer å regulere markedsføring av kreditt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Regjeringen har fått utredet hvilke muligheter myndighetene har til å regulere markedsføring av kreditt. Bakgrunnen er den økende gjeldsbyrden blant norske husholdninger, spesielt når det gjelder forbrukslån og kreditt.

Utredningen viser at norske myndigheter har relativt stor frihet, sett i forhold til EU-regelverket, når det gjelder å regulere kredittmarkedsføringen.

Regjeringen vil nå gå igjennom utredningen og vurdere om noen av forslagene til reguleringer bør følges opp med lovforslag.

Last ned utredningen