Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet