Historisk arkiv

Taler og innlegg

Her finner du taler og innlegg fra Ine Eriksen Søreide. Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet benytter ikke alltid manus i en slik form at talene publiseres her. Taler og innlegg fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv . F.eks. kan du søke frem taler holdt av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet i Stoltenberg II i 2013.