Historisk arkiv

Regjeringspartiene, Venstre og KrF møtes til samtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Sted: Radisson Blu Nydalen

Regjeringspartiene, Venstre og KrF møtes til samtaler, der arbeidet med budsjettet for 2017 og situasjonen på arbeidsmarkedet blir sentrale tema.

Ved mediehenvendelser til finansminsteren, kontakt statssekretær André Kolve tlf. 977 20 535.