Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Kristin Holm Jensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet