Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H)

Født: 1956
Tiltrådte: 16.10.2013
Fratrådte: 14.10.2021

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Taler og artikler av Anne Grethe Erlandsen

Utdanning:  
2005 Prosjektlederutdanning, Høgskolen i Østfold 
1984 Helseadministrasjon, Høgskolen i Østfold
1979 Sykepleierutdanning, Østfold Sykepleierskole
   
Yrkeserfaring:   
2006-2013 Direktør kommunikasjon og samhandling Sykehuset Østfold (permisjon fra stillingen)
2004-2006 Prosjektleder, samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold
2000-2004 Kommunesjef helse og sosial, Sarpsborg kommune
1999-2000 Personal – og organisasjonssjef, Sarpsborg kommune
1997-1999 Helse og sosialsjef, Trøgstad kommune
1989-1997 Oversykepleier og klinikkoversykepleier, Sarpsborg sykehus / Østfold Sentralsykehus
1984-1989 Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund, Østfold
1982-1984 Sykepleier og avdelingssykepleier, Sarpsborg sykehus
1980-1982 Sykepleielærer, Østfold Sykepleierskole
1979-1980 Sykepleier, Sentralsykehuset for Østfold og Innherred Sykehus
   
Politiske verv:  
1992-1999 Medlem av Sarpsborg bystyre og formannskap
   
Tillitsverv/
organisasjonserfaring:
 
2006-2012 Styremedlem Inspiria, Science Center Østfold
2005-2012 Styremedlem Krisesenteret i Sarpsborg
2005-2008 Styremedlem Sunnaas Sykehus HF
2002-2007 Styremedlem Høgskolestyret i Østfold
2005-2007 Styremedlem stiftelsen kulturhuset Gleng
2002-2006 Styremedlem Mediehuset Fredrikstad Blad
2003-2006 Styremedlem Moss Avis
2003-2006 Medlem av regjeringens rådgivende ekspertgruppe vedr alkoholspørsmål
2002-2004 Styremedlem Sykehuset Østfold HF