Tidligere statssekretær Lisbeth Normann (H)

Født: 1960

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 16. oktober 2013 til 15. september 2017.

Taler og artikler av Lisbeth Normann

 

Utdanning:  
1997-2001 Kandidat i sykepleievitenskap og ledelse /master of nursing science, Universitetet i Oslo
1989-1991 Spesialsykepleier i operasjonssykepleie, Høgskolen i Oslo
1982-85 Off. godkjent sykepleier, Aker sykepleierhøgskole
1979 Examen philosophicum, Universitetet i Oslo
   
Yrkeserfaring:  
2013 Samfunn- og gavesjef, Gjensidigestiftelsen
2012-2013 Direktør helse, KPMG
2007-2011 Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund (NSF)
2006-2007 Helsefaglig direktør, Aker universitetssykehus
2001-2007 Avdelingssjef, fagpolitisk avdeling, NSF
1999-2001 Oversykepleier, Operasjon 3, Rikshospitalet
1995-1997 Oversykepleier, kirurgisk poliklinikk/dagkirurgi, Aker universitetssykehus
   
Annet:  
2010 Medlem i styringsgruppen for pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender", Helsedirektoratet
2010-2011 Medlem i Kvinnepanelet, Barne- og likestillingsdepartementet
2007-2011 Styreleder i AKRIBE forlag
2007-2011

Styremedlem i Nordens fackliga samorganisasjon (NFS)

2007-2011

Nesteleder/styremedlem i Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon, UNIO

2007-2011

Styremedlem i Sykepleiernes samarbeid i Norden (SSN) og International Council of Nurses (ICN)

2007-2008

Medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer i helsetjenesten, Helsedirektoratet

2006-2008 Styremedlem i Nursing and Midwifery Forum i WHO
2003-2005 Styremedlem i Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (GRUK)