Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H)

Født: 1987
Tiltrådte: 05.02.2021
Fratrådte: 14.10.2021

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Utdanning:  
2007-2013 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
   
Yrkeserfaring:  
2017-2021 Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Senior kommunikasjonsrådgiver Finansdepartementet
2017 Partner, NOR PR
2016 Kommunikasjonsrådgiver, NOR PR
2015 Stabssjef og politisk rådgiver, Byrådsleders avdeling i Bergen kommune
2012-2015 Politisk rådgiver, Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune
   

Tillitsverv/
organisasjonserfaring:

 
2014-2015 1. nestleder i Hordaland Unge Høyre
2014 Medlem av Arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre
2012 Leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening
2011 Leder av Representantskapet ved Norges Handelshøyskoles Studentforening