Tidligere eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp)

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Født: 1960
Tiltrådte: 17.01.2018
Fratrådte: 03.05.2019

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Født 04.06.1960 i Mandal, Vest-Agder. 
Datter av kjøpmann Rolf Michaelsen (1926-1980) og husmor, butikkmedarbeider Ågot Ingvaldsen (1934-2015)

Stortingsperioder

Representant nr 5 for Vest-Agder, 2005 - 2009, FrP.
Representant nr 1 for Vest-Agder, 2009 - 2013, FrP.
Representant nr 3 for Vest-Agder, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

2005-2009
Visesekretær, Lagtinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017
Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2005-2009
Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 

2009-2013
Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2014
Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 13.10.2015
Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 13.10.2015 - 05.01.2016
Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 06.01.2016 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Furulunden barneskole 1967-1973
 • Blomdalen ungdomsskole 1973-1976
 • Mandal gymnas, (samfunn/økonomi) 1976-1979
 • Grunnfag engelsk, Kristiansand lærerhøgskole, UiA 1980-1981
 • Treningsinstruktør, Herne Tyskland 1982-1984
 • Ledelse og ressurseffektivisering, UiA 2008-2009 (privatist)

Yrke

 • Arkitekt praksis, Datteln, Tyskland 1981-1982
 • Handling co-ordinator i SAS, Düsseldorf 1984-1990
 • Handling co-ordinator i SAS, Kristiansand 1990-2000
 • Handling co-ordinator i SAS, Gardermoen fra 2000
 • Innehaver og drift av bensinstasjon 2005-2007